Basilica del Cobre

Nádherná a také pro většinu obyvatel velmi významná budova se třemi dómy, jejíž název není odvozen od kobry, jak by se někdo mohl domnívat, ale od nedalekých měděných dolů. Jako podnikají muslimové poutě do Mekky, jejich svatého města, tak nábožensky založení Kubánci putují na toto místo, aby se poklonili soše černé panny, Virgin de la Caridad (Panna Dobročinnosti). Podle staré legendy byla tato socha nalezena třemi rybáři, jež v bouři zradila loď a převrhla se. Ocitli se v bouřlivém moři, kde se je vlny pokoušely zahubit a oni z posledních sil bojovali o své životy. V posledních chvílích zahlédli podivnou sochu plovoucí na hladině, chytili se jí a svěřili svoji existenci. Jako zázrakem se s ní dostali k pobřeží a zachránili tak nejen sebe ale i ji. Tak praví legenda.

Poslední úseky cesty blížící se k basilice se věřící plíží po kolenou a v tichém vytržení vyslovují své motlitby, kolena odřená, ramena ztuhlá, pokračují ve své cestě stále dál. U jejích nohou potom pokládají malé symbolické dárky většinou vyjadřující jejich skryté tužby a přání, třeba malé makety raftů, jež se v nepřízni počasí plaví z Kuby pryč. Je to modlitba za jejich drahé, aby se v pořádku dostali na druhý břeh. Panna se nachází ve druhém poschodí a je uzavřena ve skleněné rakvi. A trochu přivřete oči, až se na ní budete dívat – je oděna do třpytivých šatů, jejich lesk ještě podtrhuje sklo kolem ní.