Kuba – jazyk

Španělština se stala na Kubě oficiálním jazykem. Kubánská španělština je ale velice odlišná od běžné. Je velmi rychlá, souhlásky a dokonce i celé konce slov se polykají. Oproti normální španělštině je rytmičtější a s karibským akcentem. Pouze ve velkých letoviscích a na letištích se můžete setkat s angličtinou, která je ale striktně dána hranicemi daných lokalit a příslušných institucí. Většina obyvatelstva je tvořena bělochy (65,5%). Dalšími zástupci významnějších etnických skupin jsou mulati (24,9%) a černoši (10,1%).

Před příchodem španělských kolonizátorů tu žily indiánské kmeny Sibonejů, Tainů a Karibů, které mluvily svým domorodým nářečím. Primitivním kmenům ale nebylo dovoleno, aby se mohly dále rozrůstat a kulturně vzkvétat. Jejich zvyky, tradice a jazyk byly krutě potlačeny roku 1511, kdy se Kuba stala španělskou kolonií.

V tomto roce bylo ihned zavedeno otroctví a všichni, kdo chtěli v této nové „zemi“ a společnosti přežít, se museli naučit jazyku uzurpátorů. A španělština vzkvétala. Ani revoluce, reformy, nic nedokázalo změnit nastalou situaci, a tak se španělština na Kubě usídlila a stala se oficiálním jazykem dneška.

Chtěli byste se na dovolené na Kubě domluvit? Zdokonalte se ve španělštině!
Kurzy španělštiny – Elvis.cz
Kurzy španělštiny – Ceet.cz
Kurzy španělštiny – Londoninstitute.cz

Chtěli byste se o španělštině dozvědět více?
Profil španělština – profesionalni-preklady.cz

Potřebujete překlad do španělštiny?
Překlady španělština – Ceet.cz